Mesiac - panovník nad temnotou noci...
happy je tu pre radosť ;-)
img00005.jpg
© 2002 - 2007 www.T2.SK.